Elsősorban a pénzügyi problémákkal küzdő vagy adósságcsapdába jutott cégeknek ad tanácsot az új blog, amelyet a magyar tulajdonú Reconcept Kft. indított. A hazai piacon egyedülálló módon, bajba jutott, de megmenthető vállalatok üzleti átszervezésével foglalkozó cég  a bloggal egyidőben jelenik meg új internetoldalával és a közösségi médiában.

Az idei év harmadik negyedévében 8511 cég szűnt meg Magyarországon – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató legfrissebb adataiból. Ebből több mint 2700 volt felszámolás, és 4600 kényszertörlés. Az előző év azonos időszakához képest ez 32 százalékos növekedés: vagyis nagyon sok vállalat néz megoldhatatlannak tűnő probléma elé. Éppen ezért aktuális kérdés, milyen lehetőségek vannak még egy adósságcsapdába jutott cég helyzetének rendezésére.

A felszámolások és végelszámolások még mindig jelentős aránya a hazai vállalkozói körben a vezetők, tulajdonosok rossz vagy rosszul időzített reakcióinak is köszönhető. A Reconcept szerint a társaságok többsége nem hajt végre alapvető és lényegi változtatásokat, mert nem tudnak, vagy nem akarnak hozzányúlni kötöttségeikhez. Csak a napi problémákra koncentrálva sodródnak és nem választják azokat a hosszú távú, drasztikus beavatkozásokat, amelyek ilyenkor elengedhetetlenek. Ha születik is válasz, akkor is sokszor kései és drasztikus: klasszikus formája, amikor a tulajdonosi érdekkör indít felszámolási eljárást a saját cége ellen.

„A felszámolási és végelszámolási eljárás a társaság jogutód nélküli megszüntetését célozza. Ilyenkor a cég vagyonát likvidálják azért, hogy a hitelezők minél nagyobb mértékben pénzükhöz jussanak. Ám gyakran nem ez az ideális megoldás, hanem a cég továbbélését célzó pénzügyi reorganizáció, hiszen egy vállalat értéke magasabb, mint eszközeinek a likvidációs értéke (felszámolás, végrehajtás során amennyiért az eszközöket értékesíteni lehet). Ez a többletérték viszont csak továbbműködés során realizálható. A reorganizáció lehetőségével ma még kevesen élnek” – mondja Pilhál Zsolt, az adósságspirálba jutott cégeken segítő Reconcept Kft. ügyvezető partnere.

A reorganizáció célja a társaság működésének, pénzügyi struktúrájának az új alapokra helyezése éppen azért, hogy megelőzzék a felszámolási eljárást. A folyamat során a társaság tágan értelmezett finanszírozói köre (szállítók, hitelezők, tulajdonosok) új együttműködési rendszert alakít ki, amelynek működtetése révén, hosszú távon jutnak hozzá a felek a cégben lévő forrásaikhoz. Ráadásul reményeik szerint nagyobb összeg folyik be hozzájuk, mint az esetleges felszámolásból.
Ilyenkor már régen nem (csak) a bevételi és költségoldali hatékonyságról van szó. Az alapvető üzleti és pénzügyi modellt kell felülvizsgálni, a mérlegszerkezetet átalakítani. Ehhez először olyan tárgyalási szituációt, feltételrendszert és időkeretet kell kialakítani, amely segíti a hosszú távú megoldás irányába való elkötelezett haladást.

Minden érintett számára komoly és hosszú távú előnyei vannak a reorganizációnak.

  1. A dolgozók szempontjából megmaradnak a munkahelyek vagy azok egy része.

  2. Az állam számára fontos lehet, hogy egy adófizető, munkahelyeket megtartó vállalkozás tovább él.

  3. Az üzleti partnereknek továbbra is számíthatnak egy vevőre vagy éppen szállítóra.

  4. A tulajdonosok és vezető tisztségviselők (menedzserek) szempontjából az üzleti „jó hírnév” megtartása a legfontosabb előny. A felszámoláshoz és a külföldi cégtemetőkbe történő eladáshoz képest a reorganizáció révén megőrizhető a tulajdonosok presztízse (ún. üzleti track-recordja). A mai törvények szerint a vezető tisztségviselőkre, a többségi tulajdonosokra és azok vezető tisztségviselőire számos felelősségi szabály vonatkozik. A reorganizáció során a folyamat alapvető része, hogy ezen szabályoknak az érintettek teljes körűen megfelelnek. Más esetben sajnos szinte mindig tetten érhető olyan esemény vagy folyamat, ahol valaki(k) nem szabályosan vagy törvényesen járt(ak) el – leggyakrabban a hitelezővédelmi szabályokat megsértve.

  5. A reorganizáció előnye, hogy segít a vállalkozás kereteit is újraértelmezni, amiből tanulhat a tulajdonos és a menedzsment is. A felszámolás után viszont elmarad a tanulság, és ha a cégvezető új üzletbe kezd, ugyanazokat a hibákat követi majd el – csak éppen már nem makulátlan múlttal.

Vannak persze nehézségek is. A legfontosabb közöttük, hogy a reorganizációs folyamat sok időt és energiát vesz igénybe. „Mindig kompromisszumra van szükség, ha egynél több szereplő ül az asztalnál. Összetett és minél több érdeket szolgáló program egyeztetése, megvalósítása a cél. Ez pedig nem megy hamar” – osztja meg tapasztalatait Pilhál Zsolt. „A folyamat gyorsítása és hatékonyabbá tétele miatt célszerű specialista szakértők igénybevétele.”

A tisztán erőből történő érdekérvényesítés ilyenkor hatástalan, csak rossz megoldást szülhet. Valószínű, hogy nem születik megegyezés, ami egyenes út a felszámoláshoz. Más esetben pedig látszat megállapodás jön létre, amelyből a rosszabbul járt fél azonnal a kiutat kezdi keresni.