Adósság restrukturálási és csődtanácsadás

Támogatást nyújtunk a vállalatok pénzügyi menedzsmentjének vagy a hitelezők számára a pénzügyi átstrukturálások, forrásszerkezet átalakítások során. Elkészítjük a fizetőképesség helyreállítását célzó rövid távú likviditási, majd a stabil és eredményes működéshez vezető középtávú üzleti tervet.

Feldolgozzuk az analitikus adatokat, átvilágítást végzünk, majd az elkészült kockázatfeltárás alapján javaslatot teszünk a rövid és középtávú pénzügyi lépésekre. A tulajdonosi döntést követően részt veszünk a hitelezőkkel való egyeztetési folyamatban és az üzleti kapcsolatok normalizálásában. Segítünk a tárgyalások alapján körvonalazódó megoldás dokumentálásánál, a szükséges jogi és pénzügyi lépések megtételénél, majd nyomon követjük a likviditási és üzleti tervek teljesítését és megfelelő pénzügyi lépésekkel támogatjuk azokat.

Kapcsolódó referenciák


Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy mezőgazdasági logisztikával foglalkozó vállalatcsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Ügyfelünk lejáró ingatlan finanszírozásának újratárgyalásához keresett szakértőt, miután a finanszírozó banknál a hitelek megújítása problémákba ütközött.

A bankkal történő tárgyalások folyamán ügyfelünk vállalkozásának pénzügyi erejét is figyelembe véve, negyedévenkénti mérsékelt összegű törlesztések vállalása mellett sikerült a pénzintézettel az eredetileg tervezett rövid- helyett közép távra megújítani a finanszírozási szerződést.

A finanszírozó bankkal aláírt, kölcsönösen elfogadható struktúrájú refinanszírozási megállapodás részeként a futamidő lejárata előtti esetleges előtörlesztésnél ügyfelünk kedvező feltételekkel zárhatja le a hitelügyletet, miközben a majdani előtörlesztésig is mérsékeltebb, még elfogadható mértékű adósságszolgálatot kell fizetnie.

Tranzakciós tanácsadás egy ingatlan portfólió akvizíciójánál
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Ügyfelünk egy olyan, kb. 23 millió EUR értékű ingatlan-portfólió megvásárlására kíván ajánlatot tenni, amelynek az értékénél jóval magasabb az azt terhelő hitelállomány. Társaságunkat a tranzakció előkészítésével és teljes körű lebonyolításával bízták meg.

Az ingatlanok és az azt tulajdonló társaságok átvilágítását követően, az üzleti terv alapján meghatároztuk a portfólió potenciális értékét. Ezt figyelembe véve egy minden fél számára elfogadható tranzakció javaslatot dolgozunk ki, majd a megegyezést követően a megvalósításban és a tranzakció sikeres lezárásában is aktív szerepet vállalunk.

Ügyfelünk több, általunk kidolgozott ajánlatot is tett a finanszírozó banknak, a tárgyalások folyamatban vannak.

Restrukturálási tanácsadás egy kereskedelmi banknak ingatlan-portfólió finanszírozásának átalakításához
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Egy kereskedelmi bank egyik nem fizető ügyfele finanszírozását tervezte átalakítani. Társaságunkat egyrészt az adós átvilágításával, másrészt az új finanszírozási rendszer kidolgozásával bízta meg.

Feladataink közé tartozott az adós komplex cégstruktúrájának, működési rendszerének és pénzáramlásainak feltérképezése után a fennálló, problémás hitelkonstrukció újragondolása, egy mindkét fél számára elfogadható finanszírozási struktúra kialakítása. Az átvilágítás során sikerült normalizálni az adós és a finanszírozó bank közt korábban megromlott kapcsolatot, így a biztosítékok kikényszerítése helyett az adósság restruktúrálása került előtérbe, aminek végrehajtására javaslatot is tettünk.

Előterjesztésünk alapján a banki döntéshozatal folyamatban van.

Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy autókereskedő vállalkozáscsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

2012-ben egy autókereskedő csoport kénytelen volt szembenézni azzal, hogy a nehéz piaci helyzetnek köszönhetően a további működését csak komoly szerkezeti és pénzügyi változások árán tudja biztosítani. A vállalat finanszírozását új alapokra kívánta helyezni, és ehhez keresett tapasztalt szakértőt. Munkánk célja a cégcsoport alapvető működésének fenntartása és új alapokra helyezése, a hitelezők helyzetének stabilizálása és a csoport tulajdonában álló eszközök hasznosításának átalakítása. A cégcsoport pénzügyi restrukturálása az operáció alapvető elemeit is érintő működési reorganizációval párosul.

Az általunk kidolgozott megoldás lehetőséget nyújt a cég számára az alaptevékenységeinek fókuszba helyezésére és további működésre, úgy, hogy közben a finanszírozók érdekeit is figyelembe veszi. A vállalat gyakorlatilag adósságmentessé vált, befektetett eszközeinek jelentős része a finanszírozó tulajdonába kerülnek, amelyeket azonban visszabérel tevékenysége folytatásához.

A hitel-eszköz konverzió sikeresen lezajlott a finanszírozó bankkal, a csoport finanszírozási terhei jelentősen csökkentek, az egészséges mérlegstruktúrának köszönhetően új márka belépésére is sor került. Jelenleg újabb finanszírozási források bevonása és a működési reorganizáció utolsó lépéseinek végrehajtása zajlik.

Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás pénzügyi vállalkozáscsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

A hitelezéssel és egyéb finanszírozási megoldásokkal foglalkozó pénzügyi vállalkozás több éve problémákkal küzdött, amikor a tulajdonosa eldöntötte a társaság bezárását. A társaság üzleti és finanszírozási megállapodásainak lezárására és a társaság működését felügyelő intézményekkel való egyeztetésre kaptunk megbízást.

Munkánk eredményeképpen sikerült a felügyeleti hatósággal és valamennyi hitelezővel megállapodást kötni a tevékenység lezárásáról, illetve a többéves folyamat során a társaságok törvényes működését fenntartani.

A pénzügyi társaság hitelezői döntően megtérültek, a megmaradt hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak követelésük fedezetéül. A társaság ügyfélállományát jogfolytonosan átruházták a finanszírozó hitelintézetre, így az ügyfelek kezelése megnyugtatóan biztosítható. A pénzügyi vállalkozás szigorúan ellenőrzött jogutód nélküli megszüntetése folyamatban van.

Tranzakciós tanácsadás egy ingatlan akvizíció megvalósításához
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Ügyfelünk egy hitellel értékén felül terhelt, 8,5 millió EUR értékű ingatlan átvételére készült, amelynek akkori üzemeltetése sem volt üzletileg kielégítő. Az ingatlan ügylethez kapcsolódó pénzügyi és operatív reorganizáció lebonyolításához kerestek szakértőt.

Az ingatlan és az azt tulajdonló társaság átvilágítását követően pénzügyi-és, marketingtervet, valamint hasznosítási stratégiát dolgoztunk ki. Az üzleti terv segítségével meghatároztuk az üzleti értéket a befektető számára, amit egy minden fél számára elfogadható finanszírozási és befektetési tranzakció követett.

A deal lezárást követően ügyfelünk rendezett módon tudta birtokba venni az ingatlant. A megállapodás teljes körű lebonyolítását mi végeztük el, és az átvételt követően társaságunk látta el az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyvezetési funkciókat is.

Üzletfejlesztési és tranzakciós tanácsadás egy pénzügyi vállalkozás létrehozásához és működéséhez
Engedélyeztetés, alapítás, belső működés kialakítása

Egy vezető hazai befektetőcsoport egy komplex engedélyeztetési és szervezési feladatra kérte fel társaságunkat egy követeléskezeléssel és vállalati hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozás megalapítása kapcsán.

A PSZÁF engedély megszerzése érdekében társaságunk jogi szakértővel együttműködve kialakította a belső szabályzatokat és eljárásrendet, majd ezt követően a részletekbe menő engedélyeztetési eljárásban is részt vett szakértő tanácsadóként.

Az új pénzügyi vállalkozás a kitűzött ütemezésnek megfelelően, a hasonló eljárásokhoz képest rövid időn belül (fél év) megkapta a PSZÁF engedélyt. A megalapítását követően társaságunkat több hitelezési és követelésvásárlási tranzakció előkészítésével is megbízták.

Adósság restrukturálási és csődtanácsadás egy ingatlanportfóliót tulajdonló társaság számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Társaságunk 2010 májusában megbízást kapott egy 60 ezer nm alapterületű, kb. 9 milliárd Ft kötelezettségállománnyal terhelt szálloda-portfólió pénzügyi reorganizációjára. A cégcsoport egészének finanszírozási terhei gyakorlatilag egy üzletágra, a szálloda-portfólióra kerültek át a csoport másik két üzletágának nehézségei következtében. Ügyfelünk az eszközök értékét jelentősen meghaladó finanszírozási teher feloldására, a jövőbeni tulajdonosi hozam elérésére törekedett, ehhez keresett tapasztalt szakértőt.

15 hónapos intenzív munka során a csődvédelem intézményének igénybevételével Társaságunknak sikerült megállapodni a hitelezők többségével a társaság finanszírozási szerkezetének átalakításáról, majd a tranzakciók lebonyolítását is elvégeztük.

Együttműködésünk eredményeképpen 2013 nyaráig a 2011-es szerződések alapján ügyfelünk teljesíteni tudta kötelezettségeit, a romló piaci viszonyok miatt azonban a szerződések módosítása szükséges, melyen folyamatosan dolgozunk.

Csődtanácsadás egy budapesti ipari ingatlant hasznosító társaság számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Ügyfelünk egy budapesti ipari ingatlant főként raktározási célra bérbeadó társaság volt, melynek a kategóriában bekövetkezett bérleti díj csökkenés eredményeképp nem volt esélye a banki tartozást kitermelni. Miután a felhalmozott lejárt tartozás elérte a kritikus szintet, a társaság csődvédelmet kért, majd ezt követően igénybe vette csődszakértői segítségünket.

9 hónap alatt sikeresen levezényeltük a hitelezőkkel való megállapodást, ügyfelünk cége a cash flow-hoz igazodó adósságszolgálat mellett működik tovább.